Rets kadrs 3. oktobrī izdevās fotogrāfam Markam Painam:

tiger-shot

Baltais plankums attēla centrā ir Taigera Vuda raidītā golfa bumbiņa. Vudam neizdevās sitiens, viņš vispirms trāpīja pa zemi un bumbiņa kļūdas pēc lidoja tieši virsū fotogrāfam. Read more