Jeb pīļģīmji. Tā kāds nosaucis visai izplatītās sejas izteiksmes fotogrāfijās, kas tik bieži sastopamas visādos sociālajos tīklos. Daži piemēri:

stop_making_that_duckface_03

Read more