Latviski tas varētu būt – ekspozīciju sakausēšana, bet oficiāla termina, šķiet, vēl nav. Par šo lietu gatavojos rakstīt jau vairākas nedēļas, un tas, ka latviski viens par to jau ir uzrakstījis Ekspozīciju sakausēšana / Exposure fusion, nebūs iemesls iecerēto atlikt :)
Nesenos gados HDR (High Dynamic Range – Plašs dinamiskais diapazons) fotogrāfija ir ieguvusi visai lielu popularitāti, un tikai tālu no foto lietām stāvošie nebūs pamanījuši šajā tehnoloģijā veidotās fotogrāfijas ar tām raksturīgo, lielākoties uzreiz pamanāmo un neparasto izskatu. Šeit jāpiebilst, ja HDR ir nedaudz maldinošs termins, jo rezultējošais attēls nav ar lielu dinamisko diapazonu. Tehnoloģijas mērķis ir attēlojamā dinamiskajā diapazonā iespiest (iekompresēt) oriģinālo dinamisko diapazonu, kurš daudzos gadījumos ir daudzkārt lielāks, nekā to spēj attēlot ekrāns vai foto papīrs. Šajā procesā neizbēgami rodas attēla kropļojumi. Citreiz tie ir lielāki, citreiz mazāki, un HDR intensīvas lietošanas gadījumā reizēm rodas specifiski attēla kropļojumi ‘halo’ (latviskais vārds “oreols” ne sevišķi labi raksturo šo efektu), kas piešķir attēliem to raksturīgo izskatu: Read more